7 ویژگی موفقیت کسب و کار های بین المللی

کسب و کار بین المللی چیست؟ کسب و کار های بین المللی به مشاغلی گفته می شود  که سطح فعالیتشان از محدوده جغرافیایی فراتر می روند. در دنیای امروز می‌بینیم که اکثر محصولات صنایع دستی ایران در کشورهای عرب زبان در حوزه خلیج فارس و در کشورهایی مثل روسیه به فروش می‌رسند. این نشان دهنده […]