X

راه اندازی کسب و کار تیکن

راه اندازی کسب و کار کباب تیکن: این برند کباب گلپایگانی اصل است که هرروز با گوشت کشتار تازه ی روز تهیه و خدمت مشتریان عزیز تقدیم میگردد.درشعب تیکن نان به صورت تازه پخت میشود و با بهترین کیفیت بسته بندی ارائه میشود.برای اخذ نمایندگی از این برند و یک سرمایه گذاری مطمئن با شماره امور نمایندگی ها تماس حاصل کنید.

brand-Violet

غذای ایرانی

نوع برند

businessman-Violet

مشاوره

search-Violet

فعال

وضعیت

search-Violet

2

تعداد شعب

محصولات تیکن

شعب تیکن

ویدیوهای این برند

جهت راه اندازی کسب و کار تیکن باما تماس بگیرید

هلدینگ بابک بختیاری:

گروه هلدینگ بابک بختیاری با 15 سال تجربه اجرایی در حیطه برند سازی در ایران و آموزش اشخاص برای شروع کسب و کارهای بسیار پر سود و زود بازده خدمات خود را درقالب فرنچایز به کسانی که مشتاق شروع و راه اندازی کسب و کار هوشمندانه و کاملا حرفه ای هستند ارائه میدهد همچنین کسب وکارهایی که به مرحله اجرا رسیده اند اما در زیرساخت ها کامل نیستند و یا در توسعه خود سرعت کمی دارند با تغییرات بنیادین به اهداف خود می رساند.

bakhtiari