X

راه اندازی کسب و کار پکوک

متن تاریخچه محصول وارد نشده است!

brand-Violet

نامشخص

نوع برند

businessman-Violet

مشاوره

search-Violet

نامشخص

وضعیت

search-Violet

ندارد

تعداد شعب

محصولات پکوک

شعب پکوک

ویدیوهای این برند

جهت راه اندازی کسب و کار پکوک باما تماس بگیرید

هلدینگ بابک بختیاری:

گروه هلدینگ بابک بختیاری با 15 سال تجربه اجرایی در حیطه برند سازی در ایران و آموزش اشخاص برای شروع کسب و کارهای بسیار پر سود و زود بازده خدمات خود را درقالب فرنچایز به کسانی که مشتاق شروع و راه اندازی کسب و کار هوشمندانه و کاملا حرفه ای هستند ارائه میدهد همچنین کسب وکارهایی که به مرحله اجرا رسیده اند اما در زیرساخت ها کامل نیستند و یا در توسعه خود سرعت کمی دارند با تغییرات بنیادین به اهداف خود می رساند.

bakhtiari