X

تاریخچه برند:

برند ستارگان غذا یکی از محبوبترین و مشهورترین رستوران های زنجیره ای ایرانی است که به طور تخصصی روی غذای ایرانی کار می کند.این برند که زیر نظر هلدینگ بابک بختیاری اداره میشود،دارای چند شعبه مختلف در سرتاسر ایران است.

brand-Violet

غذای ایرانی

نوع برند

businessman-Violet

مشاوره

search-Violet

درحال طراحی

وضعیت

search-Violet

2

تعداد شعب

محصولات این برند

شعبه های این برند

ویدیوهای این برند

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل کنید

هلدینگ بابک بختیاری:

گروه هلدینگ بابک بختیاری با 15 سال تجربه اجرایی در حیطه برند سازی در ایران و آموزش اشخاص برای شروع کسب و کارهای بسیار پر سود و زود بازده خدمات خود را درقالب فرنچایز به کسانی که مشتاق شروع و راه اندازی کسب و کار هوشمندانه و کاملا حرفه ای هستند ارائه میدهد همچنین کسب وکارهایی که به مرحله اجرا رسیده اند اما در زیرساخت ها کامل نیستند و یا در توسعه خود سرعت کمی دارند با تغییرات بنیادین به اهداف خود می رساند.

bakhtiari