X

راه اندازی کسب و کار ساندویچ محمود

راه اندازی کسب و کار ساندویچ محمود:این برند با قدمتی طولانی امروزه طرفداران زیادی دارد و آینده ای روشن در انتظار آن است. قدمت این برند بیش از 50 سال است که همچنان نوع غذا و فضای فروشگاه را طبق طراحی به سبک قدیم حفظ کرده است. این برند پر سود امروزه با همکاری هلدینگ بابک بختیاری در حال گسترش است و به زودی سراسر ایران را پوشش خواهد داد. شما هم میتوانید با اخذ نمایندگی ساندویچ محمود، کسب و کاری پر سود و کم ریسک راه اندازی کنید.

brand-Violet

فست فود

نوع برند

businessman-Violet

مشاوره

search-Violet

فعال

وضعیت

search-Violet

12

تعداد شعب

محصولات ساندویچ محمود

شعب ساندویچ محمود

ویدیوهای این برند

جهت راه اندازی کسب و کار ساندویچ محمود باما تماس بگیرید

هلدینگ بابک بختیاری:

گروه هلدینگ بابک بختیاری با 15 سال تجربه اجرایی در حیطه برند سازی در ایران و آموزش اشخاص برای شروع کسب و کارهای بسیار پر سود و زود بازده خدمات خود را درقالب فرنچایز به کسانی که مشتاق شروع و راه اندازی کسب و کار هوشمندانه و کاملا حرفه ای هستند ارائه میدهد همچنین کسب وکارهایی که به مرحله اجرا رسیده اند اما در زیرساخت ها کامل نیستند و یا در توسعه خود سرعت کمی دارند با تغییرات بنیادین به اهداف خود می رساند.

bakhtiari