X
به بک

راه اندازی کسب و کار به بک

راه اندازی کسب و کار به بک

brand-Violet

فروشگاه زنجیره ای

نوع برند

businessman-Violet

مشاوره

search-Violet

درحال طراحی

وضعیت

search-Violet

1

تعداد شعب

محصولات به بک

شعب به بک

ویدیوهای این برند

جهت راه اندازی کسب و کار به بک باما تماس بگیرید

هلدینگ بابک بختیاری:

گروه هلدینگ بابک بختیاری با 15 سال تجربه اجرایی در حیطه برند سازی در ایران و آموزش اشخاص برای شروع کسب و کارهای بسیار پر سود و زود بازده خدمات خود را درقالب فرنچایز به کسانی که مشتاق شروع و راه اندازی کسب و کار هوشمندانه و کاملا حرفه ای هستند ارائه میدهد همچنین کسب وکارهایی که به مرحله اجرا رسیده اند اما در زیرساخت ها کامل نیستند و یا در توسعه خود سرعت کمی دارند با تغییرات بنیادین به اهداف خود می رساند.

bakhtiari