X
بسکیک

راه اندازی کسب و کار بس کیک

راه اندازی کسب و کار بسکیک: کیک بستنی های بس کیک که از بهترین و مرغوبترین مواد اولیه تهیه میشوند در حال حاضر به صورت بخچال های سوپر مارکتی در مارکت های کشور عرضه میشوند.شما هم میتوانید با اخذ نمایندگی از این برند و تهیه این یخچال ها محصولات بس کیک را در مارکت خود در سراسر کشور عرضه کنید.

brand-Violet

کیک و بستنی

نوع برند

businessman-Violet

مشاوره

search-Violet

فعال

وضعیت

search-Violet

2

تعداد شعب

محصولات بس کیک

شعب بس کیک

ویدیوهای این برند

جهت راه اندازی کسب و کار بس کیک باما تماس بگیرید

هلدینگ بابک بختیاری:

گروه هلدینگ بابک بختیاری با 15 سال تجربه اجرایی در حیطه برند سازی در ایران و آموزش اشخاص برای شروع کسب و کارهای بسیار پر سود و زود بازده خدمات خود را درقالب فرنچایز به کسانی که مشتاق شروع و راه اندازی کسب و کار هوشمندانه و کاملا حرفه ای هستند ارائه میدهد همچنین کسب وکارهایی که به مرحله اجرا رسیده اند اما در زیرساخت ها کامل نیستند و یا در توسعه خود سرعت کمی دارند با تغییرات بنیادین به اهداف خود می رساند.

bakhtiari