فرنچایز چیست؟

فرنچایز در حقیقت مدلی از کسب و کار است که دو طرف در این مدل کسب و کار سود می برند. طرف اول (فرنچایز دهنده) و طرف دوم (فرنچایز گیرنده) کسی که از خدمات فرنچایز طرف اول استفاده می کند. در مدل درآمدی فرنچایز، خدمات و محصولات یک برند، طبق قراردادی مشخص به شخص یا […]

اخذ نمایندگی
مشاوره تلفنی