بابک بختیاری کارآفرین ملی

بابک بختیاری بنیانگذار فروشگاه های زنجیره ای آیس پک،تنورک،ستارگان غذا،توت طلایی،چوبیک و … عنوان جوان ترین کارآفرین ایرانی را در اختیار دارد.
بابک بختیاری در سال ۱۳۸۷به عنوان کارآفرین برتر بخش خدمات در جشنواره ملی کارآفرینان برتر و در سال ۱۳۸۸ آیس پک به عنوان یکی از صد برند برتر ایران انتخاب گردید.وی همچنین در سال ۱۳۸۷ عنوان کارآفرین برتر استان تهران را نصیب خود نمود و در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ نفر در سیستم های زنجیره ای او مشغول به کارند.وی آیس پک را در سن ۲۹ سالگی بنیان نهاد که بزرگترین فروشگاه زنجیره ای ایران خوانده می شود.

هلدینگ بابک بختیاری 

گروه هلدینگ بابک بختیاری با 15 سال تجربه اجرایی در حیطه برند سازی در ایران و آموزش اشخاص برای شروع کسب و کارهای بسیار پر سود و زود بازده خدمات خود را درقالب فرنچایز به کسانی که مشتاق شروع و راه اندازی کسب و کار هوشمندانه و کاملا حرفه ای هستند ارائه میدهد همچنین کسب وکارهایی که به مرحله اجرا رسیده اند اما در زیرساخت ها کامل نیستند و یا در توسعه خود سرعت کمی دارند با تغییرات بنیادین به اهداف خود می رساند.

امور نمایندگان

برای اخذ نمایندگی از برندهای هلدینگ می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید

حامد مقدسی

مشاور امور نمایندگی

عاطفه سمیعی فرد

مشاور امور نمایندگی

سیدحمید سیدرضا

مشاور امور نمایندگی