X

تاریخچه برند:

برند کوکلت با هدف برگرداندن غذاهایس اصیل ایرانی به سفره و رژیم غذایی ما ایرانیان توسط گروه برندینگ بابک بختیاری طراحی شده است. محصولات این برند انواع کوکوها و کتلت های سنتی و مدرن است که به دلیل نوآوری خلاقانه اش پیشرفت زیادی خواهد داشت، همچنین موقعیت بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری به شمار میرود.

brand-Violet

غذای ایرانی

نوع برند

businessman-Violet

مشاوره

search-Violet

فعال

وضعیت

search-Violet

1

تعداد شعب

محصولات این برند

شعبه های این برند

ویدیوهای این برند

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل کنید

هلدینگ بابک بختیاری:

گروه هلدینگ بابک بختیاری با 15 سال تجربه اجرایی در حیطه برند سازی در ایران و آموزش اشخاص برای شروع کسب و کارهای بسیار پر سود و زود بازده خدمات خود را درقالب فرنچایز به کسانی که مشتاق شروع و راه اندازی کسب و کار هوشمندانه و کاملا حرفه ای هستند ارائه میدهد همچنین کسب وکارهایی که به مرحله اجرا رسیده اند اما در زیرساخت ها کامل نیستند و یا در توسعه خود سرعت کمی دارند با تغییرات بنیادین به اهداف خود می رساند.

bakhtiari