نوع برند
غذایی

وضعیت
فعال

تعداد شعب

وب سایت

مشاوره

درخواست
ثبت فرم

تنـــــــورک

TANOORAK

فرنچایز محصولات تنورک برگرفته از جدیدترین دانش های مربوط به صنایع غذایی است، محصولات همگی تازه و بدون مواد نگه دارنده و با بهترین کیفیت تحت نظر تیم فرنچایز بدست می آیند. این محصول با دستگاه های قدرتمند و ویژه ی تنورک، به همراه ادویه ها و سس های مخصوص که با فرمول های انحصاری در اختیار تنورک قرار دارد، عرضه می شوند. قیمت محصولات تنورک به شدت نسبت به سایر رقبا به صرفه بوده و این برند را برای مردم همیشگی می سازد.

فرنچایز تنورک

فرنچایز تنورک کمک می کند تا ریسک شما برای راه اندازی کسب و کار کمتر شود و دوران به اصطلاح خاک خوری کمتری داشته باشید.

برند تنورک

شعب فعال

شعبه تنورک
شعبه تنورک
شعبه تنورک